W przypadku sprzętu w opisie którego zaznaczono, że towar nie został przetestowany lub sprzedajemy jako uszkodzony, niesprawny lub na części nie ma możliwości zwrotu towaru.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.: świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotem towaru wysłanych za pobraniem.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości wyżej wymienione warunki umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą.