Firma powstała w 2000 roku, w branży szeroko rozumianych odpadów działamy od roku 2012. Prowadzimy skup złomu stalowego i kolorowego, punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz skup surowców wtórnych.

Poza tą działalnością zajmujemy się produkcją półfabrykatów z metali szlachetnych. Jesteśmy też sprzedawcą hurtowym i detalicznym półfabrykatów i kamieni SWAROVSKI CRYSTALS oraz innych komponentów do produkcji biżuterii oraz ozdabiania przedmiotów.

Rupiecisko.pl to:

- zbiórka elektroodpadów (zużytego lub uszkodzonego sprzętu AGD, RTV, komputerowego i innych),

- zbiórka surowców wtórnych (makulatura, PP, szkło opakowaniowe, ABS, LDPE, HDPE, PET i inne),

- zbiórka złomu stalowego i metali kolorowych,
- zbiórka akumulatorów, baterii, nośników danych i innych,
- skup wybranych rodzajów odpadów i surowców wtórnych,
- skup złomu stalowego i metali kolorowych,
- skup antyków,
- skup srebra,
- odzysk i rafinacja srebra,
- sprzedaż antyków,
- sprzedaż towarów z odzysku - elektroniki, części zamiennych AGD, RTV, itp.
- usługi transportowe,
- oczyszczanie mieszkań, strychów i garaży,
- szkolenia z zakresu ekologii i odpadów w szkołach.

 

Właścicielem serwisu jest:

"OSAK" Marcin Osmyk

ul. Młynarska 1

36-030 Błażowa

NIP: 813-179-24-02

REGON: 690692673

 

Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności:

- Wpis do CEIDG

- Numer REGON

- Numer NIP

- Numer NIP (UE)

 

Dokumenty uprawniające do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich transportu:

- Decyzja o zezwoleniu na zbieranie i transport odpadów

- Decyzja o zezwoleniu na zbieranie i transport odpadów (Błażowa, Armii Krajowej 42)

- Akceptacja informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

- Informacja do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

- Nadanie numeru rejestrowego GIOŚ

 

Akty prawne stanowiące podstawę działalności z zakresie produkcji, zbierania i przetwarzania odpadów (teksty jednolite z zmianami):

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21)

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934)