Warunki umowy odbioru elektroodpadów z posesji dla gmin województwa podkarpackiego:

- podpisanie umowy jest bezpłatne,

- odbiór elektroodpadów z posesji mieszkańców jest bezpłatny,

- zbiórka odpadów prowadzona jest cały rok w systemie CBOE (Całoroczny Bezpośredni Odbiór Elektroodpadów),

- umowa może obejmować również odbiór elektroodpadów z PSZOK,

- posiadacz odpadów składa zlecenie telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną/formularz kontaktowy,

- umawiamy dogodny termin odbioru z każdym posiadaczem odpadów,

- zapewniamy bezpłatny transport i załadunek,

- wystawiamy niezbędne dokumenty (KPO, sprawozdania półroczne dla gmin),

- nie ma problemu z demontażem sprzętu przy "wystawkach" elektroodpadów.

Potrzebujesz więcej szczegółów napisz do nas.